Έλεγχος ιδιότητας μέλους ΠΟΕΔ

Posted in Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ

Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου, 2013

Διευθυντές και Προσωπικό
Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής
και Ειδικής Εκπαίδευσης


Θέμα: Έλεγχος ιδιότητας μέλους ΠΟΕΔ


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με τη λήξη της παρούσας τριετίας, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, ενόψει των Εκλογών της ΠΟΕΔ του ερχόμενου Μάη, δικαίωμα ψήφου, όπως και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν, μόνο, όλα τα τακτικά μέλη που εγγράφηκαν ή θα εγγραφούν ως τις 31/12/2013.

Για το λόγο αυτοί, καλείστε να ελέγξετε από τις πρόσφατες καταστάσεις μισθού σας (του Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη του 2013) κατά πόσο σας αποκόπτεται συνδρομή προς την ΠΟΕΔ, δεδομένου ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς την Οργάνωση.

Συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένα μέλη και διαπιστώνουν πως δεν τους αποκόπτεται συνδρομή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργάνωση, πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, για ρύθμιση του θέματος, εκτός αν αυτοί δεν είχαν μισθό, για τη συγκεκριμένη περίοδο, οπότε και απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομών για το αντίστοιχο διάστημα (π.χ. άδειες μητρότητας, άδειες απουσίας χωρίς απολαβές, διακοπή αντικατάστασης κλπ.).

Συνάδελφοι που δεν είναι μέλη και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Οργάνωση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, που δημοσιεύεται και στην Ιστοσελίδα ΠΟΕΔ (www.poed.com.cy). Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι βρίσκονται στην υπηρεσία στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013.


Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,
Φίλιος Φυλακτού

Ο Γ. Γραμματέας,
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου