Μονόδρομος η εξαίρεση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών

Posted in Ανακοινώσεις

Άρθρο

Η συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έγινε μετά από την ανακοίνωση της ΠΟΕΔ για δίωρη στάση εργασίας, είχε ως αποτέλεσμα την άρση των ασφυκτικών και επικίνδυνων χρονοδιαγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για συζήτηση και προώθηση του νέου σύστηματος προσλήψεων και έδειξε το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου, αφού το όποιο σχέδιο προχωρήσει σε Συμβούλιο Παιδείας θα αποτελεί προϊόν διαλόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, παραμένει από πλευράς Κυβέρνησης και ΥΠΠ η φιλοσοφία των εξετάσεων στο τραπέζι, όπως και των μεταπτυχιακών/διδακτορικών με μειωμένη μοριοδότηση, επεκτείνεται μερικώς το μεταβατικό στάδιο και γίνεται προσπάθεια για «διασφάλιση» όσων έχουν τριαντάμηνη υπηρεσία μέσα από μοριοδότηση… Θολό λοιπόν το τοπίο με διαφορετικές ερμηνείες.

Ως ΔΗΚΙ εξακολουθούμε να επιμένουμε στην εξαίρεση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών που υπηρετούν την εκπαίδευση και διερωτόμαστε: Ποιος είναι ο στόχος του νέου σχεδίου ή της συζήτησής του από το ΥΠΠ;

 Να δημιουργήσει ανέργους με εκπαιδευτική πείρα για τους οποίους δαπανήθηκαν χρήματα και χρόνος για επιμόρφωση και μεντορική στήριξη, για να τοποθετηθούν στη θέση τους άλλοι; Αυτό κρίνεται εκπαιδευτικά αποδοτικό ή κοινωνικά ηθικό και δίκαιο;
 Να μηδενιστεί η προϋπηρεσία όσων δε θα μονιμοποιηθούν και οι οποίοι θα διορίζονται πλέον με νέα ρύθμιση μισθοδοσίας και ανάλογη αλλαγή νομοθεσίας;
 Να αποπροσανατολίσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις από τη συζήτηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των σχολείων ως συνέπεια των μνημονιακών μέτρων λιτότητας;
Καλούμε το ΥΠΠ να δώσει τα αριθμητικά στοιχεία και τον προγραμματισμό του για την επόμενη σχολική χρονιά, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, τη μείωση του διδακτικού χρόνου με την αύξηση των χρόνων υπηρεσίας, τη συγχώνευση σχολείων, τον τρόπο στελέχωσης, ώστε να διαφανεί ο πραγματικός αριθμός των απασχολουμένων στην εκπαίδευση για την επόμενη σχολική χρονιά σε συνδυασμό με τις μονιμοποιήσεις, τις αφυπηρετήσεις και πιθανές προαγωγές. Τότε ίσως πείσει ότι η μείωση των απασχολουμένων στην εκπαίδευση δικαιολογούν την όποια συζήτηση ενός νέου σχεδίου προσλήψεων…

Τέλος κρίνουμε ότι η δυναμική στάση που τήρησε η ΠΟΕΔ για τη διεκδίκηση του θέματος αυτού και η απόφαση για στάση εργασίας ήταν που πέτυχαν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα πιστεύουμε ότι με την ίδια αποφασιστικότητα θα έπρεπε να διεκδικούσαμε το Σεπτέμβρη που πέρασε τον επαναδιορισμό του ίδιου αριθμού συμβασιούχων εκπαιδευτικών που εργάζονταν πέρσι, αφού είχε γίνει μόνιμη αποκοπή 0,8-2% στους μισθούς των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των δημοσίων υπαλλήλων, θέση την οποία ως ΔΗΚΙ είχαμε στηρίξει στα συλλογικά σώματα της ΠΟΕΔ, που δεν είχε όμως υιοθετηθεί από την πλειοψηφία.