Οι θέσεις της ΔΗ.ΚΙ. Δασκάλων & Νηπιαγωγών για τα ΝΑΠ και τα ΝΩΠ

Posted in Ανακοινώσεις

Η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη Διατμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων

Ως  ΔΗ.ΚΙ. από την πρώτη φάση της συγγραφής, υλοποίησης και εισαγωγής των ΝΑΠ σταθήκαμε κριτικά, χωρίς καμιά διάθεση αρνητισμού,  απέναντι στο εγχείρημα υπογραμμίζοντας  με κάθε ευκαιρία ότι η όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση/εκσυγχρονισμός  δε χωρεί πειραματισμούς και σπασπωδικές κινήσεις, απαιτεί  στρατηγικό σχεδιασμό,  συντρέχουσα αξιολόγηση για επανασχεδιασμό,  επιπρόσθετες δαπάνες που αφορούν στην παραγωγή υλικού, την  ενδοσχολική επιμόρφωση,   τη μελετημένη στελέχωση  και  τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο