Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η αναδόμηση και ο εκσυγχρονισμός των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων με έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη δια βίου μάθηση αποτελεί σημαίνουσα παράμετρο της εκπαιδευτικής μας πολιτικής, όπως αυτό φαίνεται και στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης (βλ. Τρίτος Άξονας: Αναβάθμιση του Περιεχομένου και της Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα