Πρώτη Αντίδραση της ΔΗ.ΚΙ. για το προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΔΗ.ΚΙ. Δασκάλων & Νηπιαγωγών χαιρετίζει την παράδοση από πλευράς ΥΠΠ της πρότασης για το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης και εύχεται ότι αυτή τη φορά θα προχωρήσει ο διάλογος με στόχο την κατάληξη σε ένα αξιόπιστο Σύστημα Αξιολόγησης που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο, που είναι γενικά παραδεκτό ότι έχει χρεοκοπήσει. Θεωρούμε ότι η επιτυχία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συνυφασμένη με την εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, αφού σ’ αυτό θα βασιστεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Παράλληλα η ΔΗ.ΚΙ. είναι υποχρεωμένη να σχολιάσει τη χρονική στιγμή που κατατίθεται η συγκεκριμένη πρόταση, μια χρονική στιγμή που οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν με αγωνία τις προτάσεις της Τρόικα και τις αντιπροτάσεις της Κυβέρνησης, ώστε να δρομολογήσουν τις δικές τους αντιδράσεις ενώ για ολόκληρους μήνες το ΥΠΠ Παιδείας τηρούσε στασιμότητα επί του θέματος. Συνεπώς δεν μπορούμε να κινηθούμε βάσει ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και προχειρότητας.

Ακολουθέι η πρόταση και τα παραρτήματά της
Πρόταση ΥΠΠ
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2