Η τοποθέτηση της ΔΗ.ΚΙ. - Παγκύπρια Γενική Συνέλευση ΠΟΕΔ 17.10.12

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΔΗΚΙ σημειώνει:
-Τον αποκλεισμό της ΠΟΕΔ από τον κοινωνικό διάλογο, παρόλες τις κατ΄ επανάληψην εκκλήσεις μας προς την εργοδοτική πλευρά και απ΄ ευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
-Την ελλιπή μεθοδολογία, τον κακό προγραμματισμό των κυβερνώντων και τα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα που οδήγησαν στο σημερινό δημοσιονομικό έλλειμμα,
-Την απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων που να εγγυώνται φορολόγηση του πλούτου, πάταξη της φοροδιαφυγής, πάταξη της αδήλωτης εργασίας αυτοεργοδοτουμενων ομάδων,
-Τη μη βιωσιμότητα των τραπέζων και το αδιευκρύνιστο τους χρέους για το οποίο καλούμαστε εμείς να λογοδοτήσουμε ενώ δεν γίνεται καμιά επίσημη έρευνα για απόδοση ευθυνών.
-Το αδιευκρύνιστο του χρέους των τραπεζών που προμηνύει και επόμενη φάση περικοπών και φορολογιών που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην οικονομία, αφού θα σκοτώσουν την κατανάλωση, θα αυξήσουν την ανεργία με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνική συνοχή και υγεία.

Με βάση τα πιο πάνω η ΔΗΚΙ πιστεύει ότι πρέπει να επιμένουμε και να μεθοδεύουμε όλες τις ενέργειές μας, απευθυνόμενοι στην Κυβέρνηση και τη Βουλή, με σκοπό:
-Τη συμμετοχή μας στον Κοινωνικό Διάλογο που άπτεται και της επιβίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος και μετά την Κρίση, τονίζοντας ότι δεν καλυπτόμαστε από την ΠΑΣΥΔΥ.
-Την ίση κατανομή των βαρών για οικονομική εξυγίανση του κράτους, αφού μόνο οι υπάλληλοι του δημοσίου καλούνται να λογοδοτήσουν για κάτι που δεν ευθύνονται, με αποκοπές απολαβών της τάξης του 30% περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των περσινών, τη στιγμή που άλλες ομάδες εργαζομένων δεν έχουν συνεισφέρει καθόλου
-Τη μη μονιμότητα των όποιων οικονομικών μέτρων αποφασιστούν και αφορούν περικοπές μισθών, απώλεια της ΑΤΑ, μείωση-κατάργηση του 13ου μισθού. Ακόμα και η προσωρινότητα της απώλειάς τους μπορεί να γίνει μόνιμη και μετά τα χρόνια ύφεσης, αφού πολλοί βουλευτές και οικονομικοί παράγοντες κατεπανάληψη επωφθαλμιούν τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών.
-Την αναπροσαρμογή των κοινωνικών παροχών και τη μελετημένη-εξορθολογιστική-δίκαιη καταβολή επιδομάτων.

Η οικονομική κρίση αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία βεβαίως και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς. Είναι γι΄ αυτό που η Οργάνωση πρέπει να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον πιο κοντινό μας σύμμαχο, τους γονείς, ώστε να τους πείσει ότι ο αγώνας αυτός τους αφορά, αφού το κύμα των νέων περικοπών, επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης του δημόσιου σχολείου, παρασύρει και διαλύει το κοινωνικό κράτος και τη μεσαία κοινωνικοοικονομική τάξη.

Η ΠΟΕΔ σήμερα ζητά από εσάς να εξουσιοδοτήσετε το ΔΣ να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που θα κρίνει σκόπιμα, με βάση τις εξελίξεις.

Ως ΔΗΚΙ πιστεύουμε ότι:
1. Η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα σε συνεννόηση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυναμική και να αποφεύγεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών.
Παράλληλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει:
Ποιον θα στοχοποιούν τα μέτρα (τη κυβέρνηση, τη βουλή, τις τράπεζες)
Ποιο βάθος χρόνου θα έχουν τα μέτρα αυτά;
2. Να επιδιώξουμε συνάντηση με Συνομοσπονδία Γονέων για να επιχειρηματολογήσομε για την αναγκαιότητα όποιων μέτρων επηρεάζουν την καθημερινότητά τους
Στην πορεία των εξελίξεων να ληφθούν και να παραγματοποιηθούν κάποια μέτρα αντίδρασης, γιατί ως Οργάνωση αλλά κυρίως ως Εκπαιδευτικοί έχουμε την υποχρέωση να καταγγείλουμε τη διαφθορά που επιτρέπει τη φοροδιαφυγή και την αδηφαγία συγκεκριμένων κύκλων, τα ελλείμματα δημοκρατίας που μαρτυρούνται από την περιφρόνηση των εκπαιδευτικών και άλλων οργανώσεων, ώστε ο ημικατεχόμενος Τόπος μας να ξαναβρεί τους αναπτυξιακούς του ρυθμούς για το καλό των παιδιών μας.