Απεργία και άλλα μέτρα προτείνει η Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων-Νηπιαγωγών

Posted in Ανακοινώσεις

Η τοποθέτηση της ΔΗΚΙ Δ.Σ. ΠΟΕΔ. 10.1.13

Η Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών σημειώνει ότι πέραν από τις μειώσεις των απολαβών μας, την εξαίρεσή μας από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, την κατακρεούργηση του συνταξιοδοτικού και τη θυματοποίηση των νέων συναδέλφων, η ποιότητα του δημόσιου σχολείου πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Η αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, δείχνει την τάση για περαιτέρω αύξηση των διδακτικών περιόδων και αύξηση των μαθητών ανά τάξη, διακανονισμοί που οδηγούν συναδέλφους σε ανεργία και την παρεχόμενη εκπαίδευση σε οπισθοδρόμηση, αφαιρώντας κάθε ελπίδα για την όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Η προσπάθεια συμπόρευσης με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα απέτυχε προς απογοήτευσή μας, αφού σε καμιά περίπτωση δεν πίστεψε πως τα όποια μέτρα που θα λαμβάναμε θα είχαν προληπτικό χαρακτήρα ή θα διεκδικούσαν τερματισμό της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας ή θα διαμαρτύρονταν για την κατάλυση του κοινωνικού διαλόγου αλλά και του κοινωνικού κράτους. Ακόμα και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν κατάφεραν να βρουν κοινό τρόπο αντίδρασης και αυτό δεν τιμά κανέναν. Σε όλη αυτή την πορεία στόχος μας ήταν η συμπόρευση με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό ή τουλάχιστον το εκπαιδευτικό κίνημα, θέση αφενός σωστή, αλλά αφετέρου έπληγε κάποιες φορές την αυτονομία μας. Όταν δεν επιτυγχάνεται η συνεργασία με το λοιπό συνδικαλιστικό κίνημα, η ΠΟΕΔ οφείλει να προχωρεί τηρώντας την αυτονομία της σε δικές της κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας ή και ολοήμερη απεργία εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο.

Με βάση τα πιο πάνω επαναφέρουμε κάποιες προτάσεις που είχαμε θέσει στο προηγούμενο Διοικητικό Σύμβούλιο (6.12.12) ή θέτουμε νέες προς ψήφιση:
1. Αναστολή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Με βάση τις περικοπές κονδυλίων με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων, μη υλοποίηση του θεσμού του υπευθύνου τμήματος, αύξηση διδακτικών περιόδων) αλλά και τα ελλείμματα υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. χαρτί φωτοτυπικής, μελάνια), που επιφορτίζουν περαιτέρω το έργο των εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να συνεχιστεί η εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως είχε σχεδιαστεί. Η πρόταση μας είναι αναστολή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που σημαίνει παγοποίηση της επιμόρφωσης με παράλληλη παγοποίηση εφαρμογής ενοτήτων κριτικού γραμματισμού ή επιπλέον ενοτήτων σε άλλα μαθήματα και μη αξιολόγηση των συναδέλφων σε νέες εφαρμογές των ΝΑΠ. Οι δάσκαλοι συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά χρησιμοποιώντας όλα τα διδακτικά εγχειρίδια παλιά και νέα, ανταποκρινόμενοι στις υποχρεώσεις τους όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
2. Ολοήμερη απεργία και κινητοποίηση έξω από τη Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών στις 17.1.13 με αφορμή την ψήφιση του νόμου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου θα διαμαρτυρόμαστε για την εξαίρεσή μας από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την απάλειψη του κοινωνικού κράτους Παράλληλα θα θέτουμε ξανά θέματα Παιδείας (αύξηση των διδακτικών περιόδων που συνεπάγονται άνεργους συναδέλφους, αύξηση των μαθητών ανά τάξη, μείωση κονδυλίων, κτλ.)
3. Αποχή των εκπαιδευτικών από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες με εξαίρεση εκείνες που διοργανώνονται από τους Συνδέσμους Γονεών.
4. Στη συνάντηση με τη Διεύθυνση Δημοτικής (16.1.13) να παραδοθεί επιστολή που να απαριθμεί τις περικοπές, να καταδικάζει την αύξηση του διδακτικού χρόνου επισημαίνοντας τις προεκτάσεις τους ως προς την υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και να διαμαρτύρεται τηρώντας το δικαίωμα λήψης μέτρων. Επιπρόσθετα να θέτει επιτακτικά το θέμα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων συνάδελφων και την εξαίρεσή τους από το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων.
5. Κυλιόμενες διακοπές διδασκαλίας με παράλληλη συμμετοχή των γονιών και παρουσία μαθητών, για να σταλεί δυναμικά το μήνυμα ότι η οπισθοδρόμηση στην Παιδεία αφορά όλους.
6. Αποστολή επιστολής υπενθύμισης στους υποψήφιους προέδρους για γραπτή δέσμευσή τους ότι δε θα πειραχθούν περαιτέρω τα κεκτημένα του Κλάδου και η Παιδεία γενικότερα με κοινοποίηση στους δασκάλους του αποτελέσματος των συναντήσεων.
7. Μέτρα καθημερινότητας, που δε θα πλήγουν τους μαθητές και τους συναδέλφους μας
-Απλή μορφή τελικής γιορτής που να έχει τη μορφή της τελετής αποφοίτησης με απλό και ξεκάθαρο περιεχόμενο.
-Διακοπή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός από αυτά που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (με ισχύ από 1.9.14).
-Μη συμμετοχή των σχολείων σε διαγωνισμούς από όπου και εάν προέρχονται.
8. Ανάρτηση πανό σε περισσότερους δημόσιους χώρους και στοχευμένες πληρωμένες διαφημίσεις.

Οι τελικές αποφάσεις της ΠΟΕΔ θα παρθούν την ερχόμενη Τρίτη (14.1.13) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ.