Ενημερωθείτε για τoυς Μνημονιακούς Νόμους

Posted in Ανακοινώσεις

Πρόνοιες Μνημονιακών Νόμων Δεκεμβρίου 2012. (Πατήστε εδώ)

Έκτακτη εισφορά. (Πατήστε εδώ)

Μειώσεις απολαβών. (Πατήστε εδώ)

Παγοποιήσεις προσαυξήσεων και ΑΤΑ. (Πατήστε εδώ)

Συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. (Πατήστε εδώ)

Επιδόματος τέκνου. (Πατήστε εδώ)

Φοιτητικής χορηγίας. (Πατήστε εδώ)